FS Liptov

Námestie – pódium

Folklórny súbor Liptov pôsobí na scéne už viac ako 75 rokov, čím sa radí medzi najstaršie zoskupenia svojho druhu na Slovensku. Zameriava sa na spracovanie folklórneho materiálu Dolného Liptova. Okrem iného aj spracovaním pastierskych zvykov a tancov. Do tejto oblasti možno zaradiť aj choreografiu z obce Hubová. Počas vianočných sviatkov alebo začiatkom fašiangového obdobia sa v obci vykonávala voľba pastierov pre jednotlivé druhy pasených zvierat v miestnom hostinci. Uvedená udalosť je témou choreografie “Stavanä pastierou”.

Späť

© FULLOVE DNI