Tvorivá
dielňa s Mirou Podmanickou:
Od materiálu k soche

SNG – Galéria Ľudovíta Fullu

Viete aký je rozdiel medzi skulptúrou a plastikou? Alebo sochou a objektom? Uvažovanie a práce súčasných aj minulých študentov katedry VŠVU s názvom Socha, objekt, inštalácia predstaví v cykle Zaži dejiny umenia I. sochárka Mgr. art. Mira Podmanická ArtD. Povedie aj workshop, v ktorom s ňou prejdeme od materiálu k soche.

Podujatie v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný do naplnenia kapacity.

Späť

© FULLOVE DNI