Fulla a Benátky / vernisáž výstavy

SNG – Galéria Ľudovíta Fullu

Ľudovít Fulla je autorom vari najnádhernejšieho diela v našich dejinách umenia, ktoré  je venované Benátkam. Obraz sa volá Spomienka na Benátky a umelec ho namaľoval roku 1930. Pred nami však už nie je mesto, ale jeho ozvena, pocitová stopa spomienok. V jeho tvorbe však nájdeme viacero diel, ktorými reagoval na Benátky, mesto sen, mesto mýtus, mesto legendu. Spolu s kurátorkou výstavy Katarínou Bajcurovou sa aspoň fragmentárne pozrieme, ako vstúpilo toto mesto do jeho tvorby ako aj do tvorby ďalších slovenských výtvarníkov (E. Zmeták, V. Kraicová, A. Klimo, D. Binderová a ďalší), aké dostalo výtvarné podoby.

Vstup voľný do naplnenia kapacity.

Späť

© FULLOVE DNI