VOJENSKÁ HUDBA
BANSKÁ BYSTRICA

Centrum mesta (na križovatkách ulíc A. Bernoláka, Mostová)

Prvý vojenský orchester bol v Banskej Bystrici založený približne v polovici 19.storočia a pôsobil pri Posádke jazdy a delostrelcov. Vojenská hudba 26. pešieho pluku bolo jediné profesionálne teleso v Banskej Bystrici. Okrem účinkovania pri služobných príležitostiach účinkovala aj pri hudobno-divadelnej produkcii, poriadala orchestrálne a promenádne koncerty. Dirigenti si prizývali k spolupráci miestnych sólistov a ďalších hráčov na doplnenie chýbajúcich hudobných nástrojov potrebných k uvádzaniu symfonických diel. Po 2. svetovej vojne bola vojenská hudba v roku 1949 premiestnená do Košíc a neskôr delimitovaná. Významnými dirigentmi, ktorí pôsobili v tomto období vo vojenskej hudbe v Banskej Bystrici boli napríklad Bedřich Holeček, Václav Novotný a Emanuel Kaláb.

V októbri roku 1956 bola v Banskej Bystrici opäť založená vojenská hudba pod názvom Posádková hudba Banská Bystrica. Prvým dirigentom sa stal Imrich Gažovič. Vojenská hudba sa rýchlo zapojila do kultúrneho života mesta. Okrem koncertných vystúpení bolo hlavnou úlohou orchestra plnenie služobných povinností, ako sú vojenské pohreby, prísahy, uvítacie ceremoniály, pietne akty a podobne. V tomto období sa hudba zúčastňovala aj na nahrávkach v rozhlase i televízii.
Po rozdelení Československa a vzniku Slovenskej republiky prešla vojenská hudba niekoľkými reorganizačnými zmenami. V roku 1997 bola Posádková hudba Banská Bystrica prepodriadená do podriadenosti 3. zboru letectva a protivzdušnej obrany vo Zvolene a v roku 2000 do podriadenosti Veliteľstva vzdušných síl. 1. októbra 2004 bola Vojenská hudba Banská Bystrica prepodriadená pod velenie Veliteľstva posádky Bratislava

Vojenská hudba Banská Bystrica je „určená svojou hudobnou produkciou k zabezpečeniu vojenských ceremoniálov podľa Pravidiel Diplomatického protokolu SR, pietnych aktov, slávnostných nástupov, vojenských pohrebov, slávnostných podujatí a iných reprezentačných aktivít v rezorte obrany a samozrejme aj ako reprezentačné teleso OSSR v rámci koncertných vystúpení na verejnosti doma a v zahraničí. V súčasnosti Veliteľom – dirigentom vojenskej hudby je kapitán Mgr. art. Ján GOLIAŠ a jeho zástupcom je vedúci starší dôstojník – dirigent nadporučík. Mgr. art. Marek FLIMEL.

Vstup voľný.
V prípade nepriaznivého počasia bude program presunutý do Kultúrneho domu Andreja Hlinku.

Späť

© FULLOVE DNI